طراح

USB TO SERIAL DRIVER

اگر درایور مبدل USB TO SERIAL نصب میشود ولی کد خطای 10 اتفاق میافته. برای رفع خطا از لینک زیر استفاده کنید:

http://www.ifamilysoftware.com/news37.html


درایور 64 بیت